Your Cart

Om Oss

VÅR BERÄTTELSEVÅR BERÄTTELSE

Solvista AB grundades i Sverige och startade som ett mjukvaruutvecklingsteam baserat i Malmö och Prizren, vår motivation är att leverera bra och effektiva lösningar av all skala, i tid och inom budget. Genom åren har vi både utökat våra tjänster och ökat vår kapacitet att ta oss an större projekt.


Uppdrag

Vårt huvudsyfte är mycket relaterat till att kunna utveckla bättre lösningar för våra kunder. Vi lägger också stor vikt vid våra internationella kunder, vilket är avgörande för vår integration med omvärlden. Vi försöker göra vårt bästa både för att förbättra oss själva och för att fortsätta med den teknik som används i alla utvecklade samhällen.


Syn

Resultatbaserad digital transformation fokuserar på hastighet till värde och avkastning på investeringar. Från och med idag är huvudsyftet för många företag den digitala transformationen, eftersom vi vet detta lägger vi vår uppmärksamhet i denna riktning. Vi visar det engagemang som krävs för att vara en del av förändringen, och vi vidtar också nödvändiga åtgärder för att uppnå detta.